Pers

Welkom op de perspagina van de Koningin Elisabethzaal met specifieke en nuttige informatie voor journalisten. Vind je niet wat je nodig hebt? Neem dan gerust contact met ons op via mail.

Algemene voorwaarden perslink Koningin Elisabethzaal
Gebruikers van de beelden op deze perslink verbinden zich ertoe de foto’s uitsluitend te gebruiken in de context van het betreffende persbericht of persconferentie. Gebruikers van de beelden verbinden zich ertoe dat zij bij gebruik steeds de auteur van bedoelde foto’s vermelden als volgt: Koningin Elisabethzaal-naam auteur. Het gebruik van de beelden op deze perslink betekent ondubbelzinnig en eenduidig dat de gebruikers kennis hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze hebben aanvaard.