Praktische informatie

Zaalreglement

Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom delen we graag onze huisregels met jullie:

Kinderen

Er is geen minimumleeftijd van toepassing voor een bezoek aan de Koningin Elisabethzaal. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen we begeleiding van een volwassene. Wanneer kleine kinderen de zaal bezoeken adviseren we graag om bescherming te voorzien voor de oren.

Honden

Honden, en huisdieren in het algemeen, zijn niet toegelaten in de Koningin Elisabethzaal. We voorzien ook geen opvang voor huisdieren tijdens de voorstellingen.

Blindengeleidehonden en hulphonden zijn hierop de uitzondering. Zij mogen binnen onder begeleiding van hun baasje, op voorwaarde dat zij een officiële erkenning (paspoort) bezitten. Mocht je naar een voorstelling komen in het gezelschap van een blindengeleidehond, dan vragen we je graag om ons op voorhand te verwittigen.

Koffers

Koffers zijn om veiligheidsredenen niet toegelaten in de Koningin Elisabethzaal. Je kan je koffers gratis achterlaten in onze beveiligde vestiaire.

Roken

In de Koningin Elisabethzaal geldt een algemeen rookverbod, bepaald volgens wet van 22/12/2009, betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (B.S. 29/12/2009). Dit geldt zowel voor standaardsigaretten als voor e-sigaretten en dampers.

Personen onder invloed zal de (verdere) toegang ontzegd worden. Elk misbruik of overtreding van deze regels en voorschriften kan aanleiding geven tot de definitieve ontzegging van de toegang tot de zaal.

Opnamen

Het maken van foto’s en opnames voor professioneel en/of commercieel gebruik is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de communicatieafdeling. Het gebruik van drones is niet toegestaan. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen voor privégebruik is toegestaan tenzij anders vermeld.

Tijdens je bezoek aan de Koningin Elisabethzaal bestaat de kans dat je gefilmd of gefotografeerd wordt. De foto’s en videobeelden op onze websites, sociale media en in onze publicaties zijn gemaakt tijdens reguliere openingstijden en voorstellingen. Bezwaren tegen het gebruik van bepaalde foto’s of videobeelden kunnen ingediend worden via privacy@kmda.org met een zo goed mogelijke beschrijving van de desbetreffende beelden en waar je ze bent tegengekomen. Na ontvangst van het bezwaar doen wij zo snel mogelijk het nodige.